หนังสือ สระ อ่านสนุก
36.00 บาท
40.00 บาท
ไม่มีสินค้า / สินค้าหมด
แจ้งเตือนเมื่อมีสินค้าเข้ามา
ติดต่อสอบถาม

 

หนังสือ สระ อ่านสนุก

 

เนื้อหา :  สระ อ่านสนุก ภายในเล่มเด็กจะได้เรียนรู้สระในภาษาไทยทั้ง 32 เสียง เพิ่มคลังคำศัพท์ภาษาไทยที่สัมพันธ์กับภาพและสระ ฝึกออกเสียงสระ ฝึกการประสมคำระหว่างพยัญชนะกับสระ คำศัพท์อ่านง่านไม่มีตัวสะกด ฝึกการเชื่อมโยงระหว่างรูปภาพกับคำศัพท์ เพื่อการเรียนรู้ภาษาอย่างมีความหมาย อีกทั้งรูปภาพสีสันสดใสเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก และสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้

 


ตัวช่วยในการสอน : 
ตารางบันทึกกิจกรรมเพื่อประเมินพัฒนาการการเรียนรู้

 

 


ราคา :  เล่มละ 40 บาท ลด 10%
จำนวนหน้า :  44 หน้า

สีพิมพ์ :  Soy Ink (หมึกพิมพ์เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม)