หนังสือ ทักษะวิทยาศาสตร์ เล่ม 7 (อนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 1) สำหรับเด็ก 5-6 ปี
40.50 บาท
45.00 บาท
ไม่มีสินค้า / สินค้าหมด
แจ้งเตือนเมื่อมีสินค้าเข้ามา
ติดต่อสอบถาม

 

หนังสือ ทักษะวิทยาศาสตร์ เล่ม 7 (อนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 1) สำหรับเด็ก 5-6 ปี

 

เนื้อหา :  เรียนรู้ทักษะและกระบวนการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ครบทั้ง 8 ทักษะ เริ่มต้นจากเรื่องใกล้ตัวเด็กที่สามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวัน และสอดคล้องกับ 4 สาระที่ควรเรียนรู้ อีกทั้งยังได้เรียนรู้ทักษะการสังเกต จับคู่ เปรียบเทียบ จำแนก จัดกลุ่ม การเรียงลำดับ การลงความคิดเห็นจากข้อมูล การสื่อความหมายของข้อมูล การพยากรณ์ และกิจกรรมสนุกๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อีกมากมาย กิจกรรมมีความซับซ้อนมากขึ้นตามระดับพัฒนาการของเด็ก โดยแต่ละระดับชั้นจะประกอบไปด้วย 2 เล่ม ได้แก่

- หนังสือ ทักษะวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็ก 5-6 ปี  เล่ม 7 (ภาคเรียนที่ 1)

- หนังสือ ทักษะวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็ก 5-6 ปี  เล่ม 8 (ภาคเรียนที่ 2)


ตัวช่วยในการสอน : 
ในแต่ละเล่มจะมีไกด์ไลน์ ช่วยให้คุณครูหรือผู้ปกครอง สอนเด็กๆ ให้ทำกิจกรรมได้ง่าย และสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้โดยมีตัวช่วยดังนี้

1. ชื่อกิจกรรม และโจทย์ในการทำแบบฝึกหัด

2. บอกชื่อหน่วยกิจกรรม

3. ในแต่ละหน้าจะบอกจุดประสงค์การเรียนรู้ ประสบการณ์สำคัญ และมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อช่วยในการทำแผนการสอนได้ง่ายขึ้น

4. ตารางบันทึกกิจกรรมเพื่อประเมินพัฒนาการการเรียนรู้

 


ราคา :  เล่มละ 45 บาท ลด 10%
จำนวนหน้า :  40 หน้า

สีพิมพ์ :  Soy Ink (หมึกพิมพ์เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม)