หนังสือ ทักษะภาษาไทย เล่ม 5 (อนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 1) สำหรับเด็ก 4-5 ปี
40.50 บาท
45.00 บาท
ไม่มีสินค้า / สินค้าหมด
แจ้งเตือนเมื่อมีสินค้าเข้ามา
ติดต่อสอบถาม

 

หนังสือ ทักษะภาษาไทย  เล่ม 5 (อนุบาล 2  ภาคเรียนที่ 1) สำหรับเด็ก 4-5 ปี

 

เนื้อหา :  ทบทวนพยัญชนะไทย และเรียนรู้สระไทยทั้ง 32 เสียง ฝึกประสมพยัญชนะกับสระ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาไทย ฝึกการสังเกต และเชื่อมโยงภาพกับคำที่สัมพันธ์กัน อีกทั้งฝึกเขียนหยัญชนะไทยและสระ 16 เสียงแรก ขนาด 1.3 cm. ฝึกประสมคำ เรียนรู้คำที่มีความหมาย ฝึกเขียนตามแบบ และกิจกรรมสนุกๆ เกี่ยวกับสระและคำศัพท์ต่างๆ อีกมากมาย ในแต่ละระดับชั้นจะประกอบไปด้วย เล่ม ได้แก่

- หนังสือ ทักษะภาษาไทย สำหรับเด็ก 4-5 ปี  เล่ม 5 (ภาคเรียนที่ 1)

- หนังสือ ทักษะภาษาไทย สำหรับเด็ก 4-5 ปี  เล่ม 6 (ภาคเรียนที่ 2)

 


ตัวช่วยในการสอน : 
ในแต่ละเล่มจะมีไกด์ไลน์ ช่วยให้คุณครูหรือผู้ปกครอง สอนเด็กๆ ให้ทำกิจกรรมได้ง่าย และสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้โดยมีตัวช่วยดังนี้

1. ชื่อกิจกรรม และโจทย์ในการทำแบบฝึกหัด

2. บอกชื่อหน่วยกิจกรรม

3. ในแต่ละหน้าจะบอกจุดประสงค์การเรียนรู้ ประสบการณ์สำคัญ และมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อช่วยในการทำแผนการสอนได้ง่ายขึ้น

4. ตารางบันทึกกิจกรรมเพื่อประเมินพัฒนาการการเรียนรู้

 


ราคา :  เล่มละ 45 บาท ลด 10%
จำนวนหน้า :  40 หน้า

สีพิมพ์ :  Soy Ink (หมึกพิมพ์เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม)