หนังสือ เก่งภาษาไทยและอังกฤษ อนุบาล 3 เล่ม 1 (ภาคเรียนที่ 1) สำหรับเด็ก 5 ปีขึ้นไป
36.00 บาท
40.00 บาท
ไม่มีสินค้า / สินค้าหมด
แจ้งเตือนเมื่อมีสินค้าเข้ามา
ติดต่อสอบถาม

 

หนังสือ เก่งภาษาไทยและอังกฤษ  สำหรับเด็ก 5 ปี ขึ้นไป เล่ม 1 (ภาคเรียนที่ 1)

 

เนื้อหา :  ในแต่ละเล่มมี 24 กิจกรรม เด็กๆ จะได้เรียนรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทบทวนการประสมคำในภาษาไทย เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดต่างๆ
ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อพัฒนาการใช้ภาษา พร้อมคลังคำศัพท์ภาษาไทยมากกว่า 120 คำ ภาษาอังกฤษมากกว่า
150 คำ และเรียนรู้ประโยคทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ในแต่ละระดับชั้นจะประกอบไปด้วย 2 เล่ม ได้แก่

 

- หนังสือ เก่งภาษาไทยและอังกฤษ สำหรับเด็ก 5 ปี ขึ้นไป เล่ม 1 (ภาคเรียนที่ 1)

- หนังสือ เก่งภาษาไทยและอังกฤษ สำหรับเด็ก 5 ปี ขึ้นไป เล่ม 2 (ภาคเรียนที่ 2)

 

ตัวช่วยในการสอน : ในแต่ละเล่มจะมีไกด์ไลน์ ช่วยให้คุณครูหรือผู้ปกครอง สอนเด็กๆ ให้ทำกิจกรรมได้ง่าย และสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้โดยมีตัวช่วยดังนี้

1. ชื่อกิจกรรม และโจทย์ในการทำแบบฝึกหัด

2. บอกชื่อหน่วยกิจกรรม

3. ในแต่ละหน้าจะบอกจุดประสงค์การเรียนรู้ ประสบการณ์สำคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อช่วยในการทำแผนการสอนได้ง่ายขึ้น

4. ตารางบันทึกกิจกรรมเพื่อประเมินพัฒนาการการเรียนรู้

 

 

ราคา :  เล่มละ 40 บาท ลด 10%
จำนวนหน้า :  24 หน้า

สีพิมพ์ :  Soy Ink (หมึกพิมพ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)