หนังสือบูรณาการ 4 สาระที่ควรเรียนรู้ อนุบาล 3 เล่ม 1 (ภาคเรียนที่ 1) สำหรับเด็ก 5 ปีขึ้นไป
36.00 บาท
40.00 บาท
ไม่มีสินค้า / สินค้าหมด
แจ้งเตือนเมื่อมีสินค้าเข้ามา
ติดต่อสอบถาม

 

หนังสือบูรณาการ 4 สาระที่ควรเรียนรู้  อนุบาล 3 เล่ม 1 (ภาคเรียนที่ 1) สำหรับเด็ก 5 ปีขึ้นไป

 

 

เนื้อหา :  บูรณาการ 4 สาระที่ควรเรียนรู้ หรับเด็ก 5 ปี ขึ้นไป ในแต่ละเล่มมี 32 กิจกรรม ที่สอดคล้องกับ 20 หน่วยการเรียนรู้ และสอดคล้องกับ 4 สาระที่ควรเรียนรู้ ได้แก่ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เรื่องราวที่เกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก พร้อมสอดแทรกทักษะและคำศัพท์อีกมากมาย เด็กๆ จะได้เรียนรู้ครบ 4 สาระที่ควรเรียนรู้ทั้ง 2 ภาคเรียน รวม 40 หน่วย แต่ละระดับชั้นจะประกอบไปด้วย 2 เล่ม ได้แก่

- หนังสือ บูรณาการ 4 สาระที่ควรเรียนรู้ สำหรับเด็ก 5 ปี ขึ้นไป เล่ม 1 (ภาคเรียนที่ 1)

- หนังสือ บูรณาการ 4 สาระที่ควรเรียนรู้ สำหรับเด็ก 5 ปี ขึ้นไป เล่ม 2 (ภาคเรียนที่ 2)

 


ตัวช่วยในการสอน 
ในแต่ละเล่มจะมีไกด์ไลน์ ช่วยให้คุณครูหรือผู้ปกครอง สอนเด็กๆ ให้ทำกิจกรรมได้ง่าย

และสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้โดยมีตัวช่วยดังนี้

1. ชื่อกิจกรรม และโจทย์ในการทำแบบฝึกหัด

2. บอกชื่อหน่วยกิจกรรม

3. ในแต่ละหน้าจะบอกจุดประสงค์การเรียนรู้ ประสบการณ์สำคัญ และมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อช่วยในการทำแผนการสอนได้ง่ายขึ้น

4. ตารางบันทึกกิจกรรมเพื่อประเมินพัฒนาการการเรียนรู้

 

 


ราคา :  เล่มละ 40 บาท
จำนวนหน้า :  32 หน้า

สีพิมพ์ :  Soy Ink