หนังสือ เก่งภาษาไทยและอังกฤษ อนุบาล 2 เล่ม 2 (ภาคเรียนที่ 2) สำหรับเด็ก 4 ปีขึ้นไป
36.00 บาท
40.00 บาท
ไม่มีสินค้า / สินค้าหมด
แจ้งเตือนเมื่อมีสินค้าเข้ามา
ติดต่อสอบถาม

 

หนังสือ เก่งภาษาไทยและอังกฤษ  สำหรับเด็ก 4 ปี ขึ้นไป เล่ม 2 (ภาคเรียนที่ 1)

 

เนื้อหา :  ในแต่ละเล่มมี 24 กิจกรรม เรียนรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  รู้จักเส้นพื้นฐาน 13 เส้น
             ทิศทางการเขียนอักษร  คำศัพท์ภาษาไทย 44 คำ  และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 26 คำ เด็กๆ 
             จะได้เรียนรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย แต่ละระดับชั้น
             จะประกอบไปด้วย 2 เล่ม ได้เเก่ 

              - หนังสือ เก่งภาษาไทยและอังกฤษ  สำหรับเด็ก 4 ปี ขึ้นไป เล่ม 1 (ภาคเรียนที่ 1)
              - หนังสือ เก่งภาษาไทยและอังกฤษ  สำหรับเด็ก 4 ปี ขึ้นไป เล่ม 2 (ภาคเรียนที่ 2)

ตัวช่วยในการสอน :

ในแต่ละเล่มจะมีไกด์ไลน์ ช่วยให้คุณครูหรือผู้ปกครอง สอนเด็กๆ ให้ทำกิจกรรมได้ง่าย และสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้โดยมีตัวช่วยดังนี้

  1. ชื่อกิจกรรม และโจทย์ในการทำแบบฝึกหัด
  2. บอกชื่อหน่วยกิจกรรม
  3. ในแต่ละหน้าจะบอกจุดประสงค์การเรียนรู้ ประสบการณ์สำคัญ  และมาตรฐานคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ เพื่อช่วยในการทำแผนการสอนได้ง่ายขึ้น
  4. ตารางบันทึกกิจกรรมเพื่อประเมินพัฒนาการการเรียนรู้

 

ราคา :  เล่มละ 40 บาท ลด 10%
จำนวนหน้า :  24 หน้า

สีพิมพ์ :  Soy Ink (หมึกพิมพ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)